El Departament de Medi Ambienti i Ciències del Sòl acull diversos Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Lleida. Aquests serveis ofereixen la possibilitat de realitzar diferents determinacions analítiques de sòls, aigües, residus, així com la creació de llàmines primes de sòls i el seu anàlisi per imatge, o bé l'elaboració i/o anàlisi de mapes mitjançant sistemes d'informació geogràfica i teledetecció. Més informació sobre aquests serveis es pot trobar als següents enllaços:

Anàlisis de sòls, aigües, material vegetal i residus orgànics

Anàlisi fotoacústica de gasos

Servei de Micromorfologia i Anàlisi d'Imatges

A més, el professorat del departament està obert a col·laboracions amb empreses i particulars en les àrees de coneixement i les línies de recerca que desenvolupa. Per a més informació es pot contactar amb el professors del grup de recerca corresponent o bé amb la secretaria del departament.