Grup de Recerca en Dinàmica Fluvial (RIUS)

 Descarregar Pdf

RIUS (www.fluvialdynamics.com) analitza la dinàmica geomorfològica i les interaccions bio-físiques a les lleres dels rius. La recerca es basa en investigació de camp, i en treball experimental i de modelització dels processos fluvials, sobretot el transport de sediments i la morfodinámica, a partir de dades obtingudes en estacions de mesura hidromètrica i sedimentària, i mitjançant tècniques de topografia i teledetecció per a la caracterització i seguiment de formes a múltiples escales espacials. RIUS fa recerca també en Eco-Geomorfologia, estudiant els efectes dels processos físics sobre l’hàbitat fluvial, bàsicament de macroinvertebrats i peixos. L’estudi dels efectes de la regulació sobre el règim hidrològic i sedimentari de les conques és una de les principals línies del grup, on destaca el disseny i implementació de mesures de restauració al tram baix del riu Ebre. Finalment, el grup analitza els efectes del canvi global sobre la resposta hidrològica i els recursos hídrics en àrees de clima Mediterrani. Es tracta d’un grup consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya (2014-SGR-645) on el seu programa de recerca es basa en quatre eixos principals i interrelacionats: Recerca, Formació, Xarxa i Internacionalització i Transferència.

 

Per a més informació podeu accedir al lloc web www.fluvialdynamics.com/

   Darrera modificació: