Grups de Recerca del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl i participació en altres grups

El Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl acull tres grups de recerca relacionats amb les seves línies d'investigació. A més, alguns dels seus membres pertanyen a grups de recerca de temàtiques afins d’altres departaments de la Universitat de Lleida o d’altres Centres de Recerca. La producció científica dels grups de recerca es pot trobar a les seves pàgines web o bé a les pàgines dels investigadors integrants. Els grups de recerca del departament són els següents:

Altres grups de recerca en que participen membres del departament: