Maria Rosa Teira Esmatges

Titular d'Universitat

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Titular d'Universitat

Àrea coneixement: Edafologia i Química Agrícola

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 2.05

Telèfon: 973 702 692

Fax: 973 702 613

E-mail: rosa.teira@udl.cat

Docència (assignatures) Curs 2021/22

  • 100334 Gestió de subproductes i residus ramaders
  • 102254 Enginyeria ambiental i gestió de residus
  • 102595 Gestió ambiental i avaluació d'impactes

Línies de recerca

 

  • Membre del grup de recerca consolidat (SGR): Sòls i Aigües
  • Gestió i tractament de subproductes orgànics per a la seva aplicació al sòl; Emissions gasoses de nitrogen agrícola per volatilització (amoníac) i/o desnitrificació (òxids de nitrogen) i de gasos amb efecte d'hivernacle CO2 i CH4.
  • Responsable del SCT Servei d'anàlisi fotoacústic de gasos
   Darrera modificació: