Francisco Fernández Rivera

Professor Associat

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Professor Associat a Temps Parcial

Àrea coneixement: Tecnologies del Medi Ambient

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 3.09

Telèfon: 973 702 615

Fax: 973 702 613

E-mail: francisco.fernandez@udl.cat

Docència (assignatures) Curs 2021/22

  • 102440 Planificació territorial i ambiental
  • 102568 Planificació territorial i paisatgisme
  • 12197 Pertorbacions i rehabilitació de sòls
   Darrera modificació: