Francesc Castellví Sentís

Professor Titular d'Universitat

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Titular d'Universitat

Àrea coneixement: Física Aplicada

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 2.04

Telèfon: 973 702 620

Fax: 973 702 613

E-mail: francesc.castellvi@udl.cat

Docència (assignatures) Curs 2021/22

  • 102411 Física
  • 102416 Ciències de la Terra ETF
  • 102472 Meteorologia aplicada al medi ambient
  • 102518 Física II

Línies de recerca

Membre del grup de recerca SGR: Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar

Paraules clau. Micrometeorologia; Agrometeorologia; Hidrometeorologia.

Balanç d'energia superficial. En particular, interessat en mètodes per estimar fluxos de calor sensible, calor latent i diòxid de carboni.

Generació - simulació meteorològica. En particular, interessat en precipitació, temperatura màxima i mínima i radiació solar a base diària i a escala local.

Grup de recerca: Membre formal de Sistemes Dinàmics Aplicats a l'Energia Solar (UdL) i col·laborador en els grups Sòl i Aigua (UdL) i Meteorologia (UIB i UB).

Projectes: membre en 11 projectes competitius (Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya). Projecte actual (2019 - 2021), Cicle hidrològic en una zona de regadiu de la conca del riu Ebre. Part I: Estimació de l'evapotranspiració. RTI2018-098693-B-C31.

Revisor de diferents revistes internacionals dins de les categories Meteorologia i Ciències Atmosfèriques i Investigació sobre l'Aigua.

 

Publicacions

   Darrera modificació: