Damià Vericat Querol

Catedràtic

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Catedràtic

Despatx: Edifici 3 ETSEA, despatx 2.11

Telèfon: 34+ 973 003 735

e-mail: damia.vericat@udl.cat

www.damiavericat.eu

www.fluvialdynamics.com

www.morphsed.es

Càrrecs

Secretari del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Docència (assignatures) Curs 2021/22

 • 101153 SIG / Teledetecció
 • 101154 Tecnologies avançades de la informació geogràfica
 • 101161 Geografia física
 • 102448 Tècniques avançades de diagnòstic
 • 102528 Topografia, SIG i Teledetecció
 • 11384 River rehabilitation and restoration
 • 12193 Riscos hirdològics
 • 12194 Conservació i restauració de medis aquàtics
 • 103038 Tecnologies digitals per a la planificació forestal
 • 12420 Medi ambient, economia i societat en àrees de muntanya
 • 12433 Gestió hidrològica

Línies de recerca

Membre del Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial

Damià Vericat és geomorfòleg fluvial especialitzat en el transport de sediment i l'ecohidràulica. Obtingué el títol de llicenciat i de doctor a la Universitat de Lleida. Ambós títols van obtenir el premi extraordinari de la Universitat de Lleida. El seu doctorat va estar finançat pel Ministeri Espanyol d'Educació i Ciència. La seva recerca va ser supervisada per Ramon J. Batalla (Universitat de Lleida) i co-supervisada per Celso Garcia (Universitat de les Illes Balears). Durant la seva tesi va realitzar estades de recerca en cinc institucions internacionals, incloent-hi: Freie Universität Berlin (supervisat per P. Ergenzinger); Universitat de Dundee (supervisat per A. Werritty); Für Universität Bodenkultur Wien (supervisat per H. Habersack); Universitat de les Balearic Islands (supervisat per C. Garcia); i la Universitat de British Columbia (supervisat per M. Chrurch). L'any 2005 va acabar la seva tesi doctoral i immediatament va obtenir una beca post doctoral al Centre Tecnologic Forestal de Catalunya. Des del gener de 2007 fins al març de 2009 va gaudir d'un contracte d'investigació post doctoral a la Aberystwyth University. A partir del març del 2009 va obtenir un contracte d'investigació Juan de la Cierva, finançat pel Ministerio de Investigación e Innovación i vinculat al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. L'any 2009 també va obtenir una beca José Castillejo per realitzar una estada de recerca al National Institute of Water and Atmospheric Research -NIWA- (New Zealand). Finalmnet, l'any 2011, va obtenir in contracte Ramón y Cajal (Ministerio de Ciencia e Innovación) i va iniciar la seva etapa al Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida on actualment segueix treballant.

Les línies de recerca de Damià inclouen el control i monitoreig de la dinàmica fluvial, amb especial èmfasi al transport de sediment i els processos morfo-sedimentaris associats. La seva recerca s'estén en la gestió d'aigua i sediment en rius regulats (e.g. disseny i monitorig de crescudes de manteniment), aplicació de tècniques de teledetecció i topogràfiques per a l'estudi de medis fluvials, i en l'eco-geomorfologia (e.g. interaccions entre deriva de macroinvertebrats i transport de sediment).

 

Publicacions

   Darrera modificació: