María Concepción Ramos Martín

Catedràtica d'Universitat

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Catedràtica d'Universitat

Àrea coneixement: Edafologia i Química Agrícola

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 3.03

Telèfon: 973 702 092

Fax: 973 702 613

E-mail: mariaconcepcion.ramos@udl.cat

Docència (assignatures) Curs 2021/22

 • 11385 Surface hidrology and soil conservation
 • 12197 Pertorbacions i rehabilitació de sòls
 • 101628 Biotecnologia ambiental
 • 102421 Hidrologia Forestal
 • 102453 Canvi global
 • 102482 Enginyeria ambiental
 • 102569 Gestió ambiental
 • 102594 Enginyeria ambiental
 • 103039 GEstió de riscos en la planificació forestal

Línies de recerca

 • Avaluació del canvi climàtic i el seu impacte en cultius de l'àrea Mediterrània.
 • Anàlisi de l'impacte dels canvis d'ús de les terres i del maneig en la degradació de sòls en clima àrid i semiàrid.
 • Erosió de sòls.
 • Relacions sòl-aigua-planta.
 • Efectes de maneig de sols en l'emissió de gasos efecte hivernacle .

Membre del grup de recerca Agronomia i Medi Ambient en Sistemes Agrícoles Mediterranis

Responsable del STC d' Anàlisi elemental per absorció atòmica de flama

   Darrera modificació: