J. Carles Balasch Solanes

Professor Titular d'Universitat

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Titular d'Universitat TC

Àrea coneixement: Edafologia i Química Agrícola

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 2.12

Telèfon: 973 003 736

Fax: 973 702 613

E-mail: josepcarles.balasch@udl.cat

Docència (assignatures) Curs 2021/22

  • 12188 Gestió dels recursos hídrics
  • 12192 Processos hidromorfològics i limnològics
  • 12193 Riscos hidrològics
  • 12194 Conservació i restauració de medis aquàtics
  • 12421 Eines de planificació i gestió de les àrees de muntanya
  • 102421 Hidrologia forestal
  • 102459 Riscos Naturals
  • 101163 Riscos ambientals
  • 103039 Gestió de Riscos en la planificació forestal

Línies de recerca

   Darrera modificació: