El Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl està actualment integrat per 92 membres, distribuïts en les següents categories:

  Personal Docent i Investigador 70
  Catedràtics d'Universitat 11
  Catedràtic 3
  Titulars d'Universitat 12
  Titulars d'Escola Universitària 1
  Agregat 8
  Lector 1
  Professorat Associat 23
  Investigador Postdoctoral 11
     
  Personal Acadèmic en Formació 14
     
  Personal d'Administració i Serveis 8
  Tècnic d'Investigació 1
  Tècnics de laboratori 5
  Administrativa 2