Docència impartida pel Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Introducció

 Descarregar Pdf

El Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl imparteix docència en diferents centres de la Universitat de Lleida: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA), Escola Politècnica Superior (EPS), Facultat de Lletres i Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. La docència impartida està relacionada amb les àrees de coneixement d'Edafologia i Química Agrícola, Física Aplicada, Geografia Física, Tecnologies del Medi Ambient i Didàctica de les Ciències Experimentals. La majoria dels crèdits docents s'imparteixen en els ensenyaments de grau i també participa en els ensenyaments de màster, ostentant la coordinació del Màster en Gestió de Sòls i Aigües. A més, el departament també participa en diversos programes de doctorat i en programes de formació contínua que té la UdL.

El Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl disposa de diferents laboratoris i instal·lacions per poder realitzar les classes pràctiques. Al campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària el departament disposa de laboratoris d’Edafologia i Fitotècnia, de Física, de Cartografia i de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció. Al campus de l’Escola Politècnica Superior també disposa de laboratoris de Física. En tots ells s'hi realitza docència i recerca, la qual cosa fa que l'alumnat pugui utilitzar equipaments i materials més avançats. Per complementar la formació pràctica all laboratoris també s'organitzen sortides de camp i visites tècniques.

   Darrera modificació: