Benvinguda

Informació general sobre el Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (DMACS)

El Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl està especialitzat en diferents àrees de coneixement relacionades amb l’estudi del medi físic i l’aplicació de tecnologies per la seva sostenibilitat: Edafologia i Química Agrícola, Física Aplicada, Geografia Física, Tecnologies del Medi Ambient i Didàctica de les Ciències Experimentals. El departament imparteix docència i du a terme la seva recerca en tres campus de la Universitat de Lleida: el Campus de l’ETSEA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària), el Campus de Cappont (Escola Politècnica Superior i Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social) i el Campus de Rectorat (Facultat de Lletres). La seu del departament es troba al campus ETSEA, on hi ha la direcció i la secretaria del departament.

El departament organitza el Màster Interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües i participa en els Programes de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agroalimentària, Gestió Forestal i del Medi Natural, Enginyeria i Tecnologies de la Informació. Periòdicament també organitza cursos de formació continuada.

La recerca del departament s’estructura al voltant de diversos grups consolidats, que treballen en línies relacionades amb les àrees de coneixement anteriors. Els grups de recerca consolidats als quals pertanyen els membres del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl són:

El departament ofereix serveis relacionats amb les seves àrees de coneixement a altres investigadors i/o a la societat en general. Això es fa a través dels Serveis Cientifotècnics del departament o bé a través de convenis de col·laboració amb els investigadors responsables.